Wat Jezus kon, kan jij ook!

In een korte video, verspreid door CIP.nl, beweert Ds. Arie van der Veer het volgende over de kracht van Jezus: “Wat Jezus kon, kan jij ook!” Zonder blikken of blozen, zelfs het wijzende vingertje schiet van het scherm af. Een boute uitspraak die er niet om liegt. Het CIP heeft in de titel van het artikel [1], die de video moet aankondigen, de woorden “als mens” veiligheidshalve toegevoegd. In de video zelf zegt ons aller Arie dat niet. En dus staat de uitspraak van deze dominee. “Wat Jezus kon, kan jij ook!” En het is volgens hem klip en klaar, al de wonderen die Jezus deed, die kan ik ook doen.

De onderbouwing van de dominee is net zo licht als de achternaam van de man. Jezus kon de wonderen die hij deed verrichten omdat de Heilige Geest met hem was. Bij onze wedergeboorte hebben wij diezelfde Heilige Geest gekregen. En dus, appeltje eitje, kunnen wij ook alles wat Jezus kon.

Laten we beginnen met het praktiseren van het lopen over water. Niet de minste van de wonderen. Het zal zeker veel mensen tot geloof brengen, als blijkt dat een wedergeboren Christen zich niet laat tegenhouden door een openstaande brug of een net afgemeerde veerboot naar de eilanden. Bovendien kunnen we meteen de effectiviteit van de wedergeboorte tijdens de doop vaststellen. Je bent pas geslaagd als je op eigen kracht over het water lopend, het doopbad kunt verlaten. Dit geldt natuurlijk alleen voor baptisten die de volwassendoop door onderdompeling praktiseren. De kinderdoop kent dit bewijs helaas niet. Ook het veranderen van water in wijn zal door menigeen omarmd worden. Het regelmatig verrichten van dit wonder zal een enorm positief effect hebben op de kosten van de weekboodschappen. Samen met het wonder van het kunnen doen van voorspellingen lijkt het me duidelijk dat het aantal Christenen dat zich miljonair mag noemen godsgruwelijk gaat toenemen.

Wellicht bedoelt dominee van der Veer deze wonderen niet, maar gaat het om het voor mij persoonlijk meest twijfelachtige wonder. Het wonder van de genezing. Als ongeneeslijk zieke weet ik dat niets zo tijdelijk is als genezing. Sterker nog er bestaat eigenlijk geen genezing van het lichaam. Er bestaat alleen maar uitstel van de dood. Als je het in het leven goed doet en geluk hebt haal je de tachtig. Verder is het streven van mensen onomwonden dat die leeftijd bereikt wordt met dezelfde vitaliteit als die van een tiener. Ik moet geloven dat de Heilige Geest ons de kracht geeft om dat voor een ander te bewerkstelligen. Hij laat het wonder van genezingen door ons verrichten om zo andermans leven zo lang mogelijk te rekken. Daarmee onze hereniging met onze Heer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Althans tot de begrenzing van ongeveer tachtig jaar. Maar waarom, met welk doel?

Wij zijn klaarblijkelijk hier op aarde belangrijk voor God en ons verblijf moet dan ook zo lang mogelijk duren (zoek daar maar eens een Bijbelse onderbouwing voor). Wij hebben dan natuurlijk ook een duidelijke taak. Wij moeten het evangelie verkondigen, maar wij moeten tegenwoordig vooral hier op aarde “Zijn zoals Jezus”. Een lichtend voorbeeld zijn. Want het tegenwoordig wijdverbreide levensdoel van een postmoderne Christen laat zich samenvatten in de kreet “Zijn zoals Jezus”. Als ik Arie moet geloven, heeft dat dus niets met de wonderen te maken die Hij deed. Dat is voor ons, dankzij de Heilige Geest, een makkie. Het gaat echt om het zijn van Jezus. Wij, Christenen hebben Zijn handelen, Zijn wezen als een morele standaard gedefinieerd en streven er naar te zijn zoals Hij was. Wij vergeten even dat Jezus bij vlagen recalcitrant en opstandig was. Soms, zoals bij de tempelreiniging, zelfs licht agressief en hij schroomde niet om zijn tegenstanders te beschimpen, om het maar netjes te zeggen.

Door onze oogkleppen zien wij alleen ons perfecte rolmodel, Jezus. Daarom moeten wij Christenen onze uiterste best doen om te veranderen. Wij moeten hervormen. Deze transformerende mens staat prominent centraal in het hedendaagse Christendom. Er is zoveel te werken, kneden, schaven, leren. Openlijk kijken wij naar de andere godsdiensten en naar het atheïsme. Ook wij Christenen willen net als zij voldoen aan ons zelf geformuleerde rolmodel. Modern Christen zijn, is het steven naar morele perfectie. Niet vastgelegd in grondwetten of andere afgeleide regelgeving. Ons voorbeeld is niet Gandhi, Mandela of een Dalai Lama. Maar wij hebben de mens Jezus. Zo moeten en willen wij ook zijn.

Ik was er in mijn naïviteit van overtuigd, zeker na het lezen van Psalm 14, dat ik genade en verlossing nodig heb. En dat ik, God zij dank, door geloof in de opgestane Christus, die genade en verlossing ook al gekregen heb. Niets van waar zegt de postmoderne dominee. Het is gewoon mouwen opstropen en werken! Je bent pas klaar als het er een beetje op gaat lijken en natuurlijk moet je daarbij ook een paar wonderen hebben verricht.


[1] Ds. Arie van der Veer over de kracht van Jezus: “Wat Jezus als mens kon, kan jij ook!”