Zelfwerkzaamheid

Ik schenk een glas wijn in.

Er loopt een kind eenzaam door de straat.

Ik vraag haar waar ze heen gaat.

“Ik ga op weg naar de eeuwigheid.

Ik ben nog maar klein, ik haal het wel.”

Ik roep haar na:

“Doe geen moeite, de tijd komt wel naar jou.”

Maar ze tilt het doek, de horizon, op

en laat het achter zich vallen.

Er loopt een oude vrouw door de straat

Ik vraag haar waar ze heen gaat.

Ze kijkt me verlaten aan en vraagt:

“Heb jij nog wijn en brood?

Schenk het me in en geef me te eten,

dan zal ik je het verhaal vertellen

van een kind op zoek naar de eeuwigheid.”