Verzuchtingen (Rom. 8:26)

Praten als de wind.

Verhalen zonder geluid.

Een traan zonder water.

Een lach zonder lippen.

Je voelt de woorden je raken

zoals de wind je schampt.

Slechts een koude rilling

die je raakt als het tweesnijdend zwaard.