Kerst is mis

Sluit de wereld af

als het laatste hoofdstuk

van een te gecompliceerd wordend boek.

Denk niet na over de rituelen

die al lang van waarden zijn vervreemd.

Doe mee met de gekte.

Steel het licht van de morgenster.

Een kind is ons geboren,

een boom is ons gegeven.