Aurora

Ik kijk naar haar

en zie hoe zij een nimbus

vormt aan de horizon.

Hoe haar zachte haar

langzaam optrekt van de velden.

De stervende schoonheid

wekt de wereld met haar dood.

Mijn blik gericht op de plaats

waar ik keer op keer samen

met haar de nacht beëindigde.

Onze tranen vormen druppels in het gras.

Een vluchtige herinnering aan het oosten.