Het “Nieuwe Zijn”

Jarenlang was kenmerkend voor religieus Nederland, de vele varianten op de vraag wat nu wel en wat niet mag van God. Waren het in mijn jeugd de essentiële vragen of je nu wel of niet op zondag voor je plezier in de tuin mocht werken en of je een spijkerbroek mocht dragen bij de kerkgang, lijkt het ook nu nog steeds één van de meest gebezigde vormen van religieus tijdverdrijf. In de strijd om duidelijkheid over Gods wil, zijn de moderne communicatiemiddelen volledig omarmd. Zo is er een heus YouTube-kanaal van het CIP, het Christelijk Informatie Platform, met een opmerkelijke toegankelijkheid, want deze organisatie stelt veel van zijn artikelen pas helemaal beschikbaar als daarvoor een aanzienlijk bedrag per maand is overgemaakt. Maar goed, het Youtube-kanaal is vrij toegankelijk en laat de enorme passie van religieus Nederland in beeld en geluid nog eens duidelijk zien. Titels als: “Seks voor het huwelijk, mag dat?” en “Moet je als vrouw hoofdbedekking opdoen?” spatten van je scherm af. Nog maar niet te spreken over video’s over ‘seksuele reinheid’ en dat uitvoerig behandeld door een man die net zoveel seksuele lust opwekt als een diep bevroren pakje roomboter.

Ze komen er maar niet uit; de wil van God, én voor het geval men de interesse in de oeverloze discussie toch gaat verliezen, heeft religieus Nederland een nieuw fenomeen in het leven geroepen. De verdere uitwerking van de leus “Zijn zoals Jezus”. In een artikel van het CIP (het was een wervingstekst voor een of andere bijeenkomst, vandaar dat dit keer het hele artikel te lezen was) werd een aantal uitwerkingen opgenoemd:

  • Wij zijn geroepen om het bovennatuurlijke van God te laten zien;
  • God gebruikt ons als een kanaal waardoor Hij Zijn liefde kan laten stromen;
  • Bovendien willen we meegeven dat we als kinderen van God romantische strijders zijn. In liefde gaan we de strijd aan met Gods tegenstander.

Dus naast de vraag wat wel en wat niet mag, wordt nu het “Nieuwe Zijn” door religieus Nederland geïntroduceerd. Wat moeten wij allemaal doen en kunnen als religieus Christen. Voor dit alles moet je wel bepaalde kwaliteiten en eigenschappen in huis hebben.  “Nieuwezijnse” kwaliteiten die wij van nature niet hebben en aangezien het “Nieuwe Zijn” afgeleid is van het ‘Zijn’ van Jezus, moeten we duidelijk krijgen wie Jezus hielp in zijn leven. Het is namelijk aannemelijk dat daar ook onze hulp bij het praktiseren van het “Nieuwe Zijn” vandaan zal komen. Volgens het artikel is het wel duidelijk. Ik citeer: Kijk naar het leven van Jezus. Aan Zijn verhalen kun je duidelijk merken dat de Heilige Geest Zijn beste vriend op aarde was. 

En zo moeten wij voor het “Nieuw Zijn” een innige vriendschap hebben met de Heilige Geest. Mocht je niet weten of je relatie met de Heilige Geest innig genoeg is, heeft religieus Nederland een lakmoesproef benoemd. Althans, zo heb ik mij uit een andere religieuze hoek laten vertellen. Als je een innige relatie met de Heilige Geest hebt, dan kun je in tongen spreken. Mocht u niet weten wat dat is ‘Spreken in Tongen’, dan volgt hier een korte uitleg: Het spreken in tongen is het vrijwillig uitslaan van abracadabra. En dus brabbelen de goeroes van het “Nieuwe zijn” er tegenwoordig lustig op los.

Op mijn vraag naar enige Bijbelse onderbouwing van dit alles kreeg ik een schamel lijstje onsamenhangende Bijbelteksten. In mijn naïviteit had ik het idee dat als God zo helder doelen voor ons had gesteld, Hij dat wel klip en klaar in Zijn Woord had laten opschrijven. Zoiets als “In liefde zult u de strijd met mijn tegenstander aangaan”, of “Gij zijt geroepen om Mijn bovennatuurlijke te tonen”.  Maar niets van dat alles. Onduidelijke teksten werden er aangehaald, alsof men nog niet is toegekomen aan de onderbouwing van dat wat men net zelf bedacht heeft. Maar geen paniek, het credo is niet voor niets: “Zoekt en gij zult altijd wel een Bijbeltekst vinden”. 

(Naar aanleiding van het CIP Artikel: “We zijn geroepen om het bovennatuurlijke van God te laten zien” 21-09-2017 door Jeffrey Schipper)